Başkan      Adem KOÇ (0-533-318 57 54 )
2.Başkan   Yücel SAVTEKİN (0-544- 696 19 73)
Muhasip    Ertan UYANIK (0-532-312 51 65))
Üye          İhsan KAYIN  (0-532-791 69 41)
Üye          Salim AYNACIOĞLU (0-542-281 10 74)